Metodologia

English & Co treballa amb una metodologia molt concreta, la de les intel·ligències múltiples, proposta l’any 1983 per Howard Gardner, professor de l’Universitat de Hardvard.

Es basa a entendre que els nens són capaços d’aprendre de vuit maneres diferents segons la classe d’intel·ligència que tinguin més desenvolupada:

  Intel·ligències segons Gardner:

  1. Lògica-Matemàtica
  2. Musical
  3. Cinètica-corporal
  4. Lingüística
  5. Visual-Espacial
  6. Naturalista
  7. Intrapersonal
  8. Interpersonal
  Treballem en diferents àrees:

  1. Cursos Acadèmia
  2. Ampes
  3. Empreses