MATRICULA’T

Procediment d’Inscripció matrícula i pagament en línia:

 1. 1Omplir Formulari d’Inscripció
  Descarregar formulari
 2. 2Efectuar el pagament de la matrícula en línia.
  Pagament en línia 50% dte: 30 € (20€ de matrícula + 10€ de material)
 3. 3Documents que s’han de presentar abans de l’inici de curs:
  – Formulari d’inscripció signat
  – Dues fotografies carnet
  – Autorització drets d’imatge signada
  – Sol·licitud recollida Forn d’Anells (P4 a 4rt), si s’escau
  – Comprovant pagament de la matrícula
  – Carnet de família nombrosa especial o monoparental, si s’escau
  – Fotocopia carnet de l’UDG (si s’escau)